1.TARAFLAR

 

İşbu kullanım sözleşmesi, ALPHALÜX GAYRİMENKUL LTD ŞTİ  (Sözleşmenin geri kalan kısmında ALPHA-Alpha olarak anılacaktır) ile https://www.alphalux.com.tr/ internet sitesine (Sözleşmenin geri kalan kısmında “internet site” olarak anılacaktır.) bu internet sitesine üye olan kullanıcı/kullanıcılar arasında düzenlenmiştir.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmede bulunan;

 

2.1.ALPHA  Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cd. 67/71/9, 34384 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim ALPHALÜX GAYRİMENKUL LTD ŞTİ’yi ifade eder.

 

2.2.BITCOIN, kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.İnternet sitesindeki bitcoin fiyatları arz talep ilişkisinin sonucunda fiyat bulmaktadır

 

2.3.BITCOIN cüzdanı, bitcoinda dahil sanal para birimlerinizi adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin ve sanal para birimleri adresler arasında transfer edilebilir. Bu bitcoin ve sanal para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

 

2.4.KULLANICI,  İnternet sitesine üye olan ve Alpha tarafından internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2.5.İNTERNET SİTESİ, https://www.alphalux.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 

3.AMAÇ

 

İşbu kullanım sözleşmesi ile internet sitesinde sunulan hizmetler kullanılırken ALPHA ve internet sitesine üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Alpha’ya ait internet sitesi bir alış satış platformudur. İş bu İnternet sitesi üzerinden kullanıcılar birbirlerine alış satış yaparlar. İnternet site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle internet sitesinde oluşan fiyatları ALPHA belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir. Kullanıcılar Diğer bir ifade ile üyeler arz ve talep ilişkisinden doğan fiyatları kendilerine uygun bulmazlarsa alım satım yapma ya da yapmama konusunda özgürdür.

 

4.BAŞLANGIÇ

 

İşbu sözleşme, kullanıcının İnternet sitesine sanal ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı internet sitesine üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak sözleşmenin tamamını kabul ettiğini taahhüt ve beyan eder. Sözleşmenin okunması ve kabul edilmesi kullanıcının yükümlülüğü ve sorumluluğundadır. Sözleşmeye istediği zaman https://www.alphalux.com.tr/sözleşme adresinden tekrar ulaşabilir.

 

5.TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.Kullanıcı, İnternet sitesini kullanabilmesi için yasaların aradığı 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. ALPHA, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Yine ALPHA, bu kişiye bundan sonra hesap açmama yetkisine de sahiptir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan ALPHA sorumlu tutulamaz.

 

5.2.İnternet sitesinde sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, sözleşmelerin ve diğer tüm fikri ve sınai hakların tek sahibi tek başına ALPHA’dır. (tabiki üçüncü kişilerce sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Alpha’ya aittir. Alpha, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermediğini peşinen bildirir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini süresiz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, ALPHA tarafından sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup ayrıca tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca ALPHA, bu kişiye bundan sonra hesap açmama yetkisine de sahiptir.

 

5.3.İnternet sitesine üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan (üyelik formu örnegi sözleşme ekindedir.) ve gizliliğinden, internet sitesine üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Ayrıca sisteme girerken zararlı yazılımlara karşıda sisteme giriş sağladığı cihazda gerekli güvenlik önlemini almakla da yükümlüdür. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için ALPHA’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda ALPHA’yı süresiz olarak gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.Kullanıcı, internet sitesine üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve hak ve borçlarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde ALPHA, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. ALPHA’nın bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, ALPHA’yı süresiz gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve ….@alphalux.com.tr mail adresine yazılı talep halinde kullanıcıya 30 iş günü içinde iade edilir.

 

5.5.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, internet sitesini sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, ALPHA’nın aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle ALPHA’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve ALPHA’ya süresiz gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve ….@alphalux.com.tr mail adresine yazılı talep halinde kullanıcıya 30 iş günü içinde iade edilir.

 

5.6.Kullanıcı, hukuka, mevzuata ve ahlaka aykırı amaçlarla internet sitesini kullanmayacağını, hukuka, mevzuata ve ahlaka aykırı amaçlarla internet sitesini kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

 

5.7.İnternet sitesine üye olan kullanıcı, günlük ……...,00-TL. (...................türklirası) ve üzerinde Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, ALPHA kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır.

 

Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle ALPHA’ya bildirilecektir. Bu değişikliklerin ALPHA’ya bildirilmemesi nedeniyle ALPHA’ya yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle ALPHA, işlemleri askıya alma vs. Tüm tedbirleri uygulama yetkisine haizdir. Bu bilgilerin ALPHA’ya iletilmemesi halinde ALPHA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

5.8.Kullanıcının internet sitesini kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan sorumluluk kullanıcıya aittir. ALPHA’nın işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde ALPHA yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri süresiz olarak gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9.Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı sorumludur. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi sorumludur. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Ayrıca bankalardan kaynaklı olarak teknik gecikmelerden de ALPHA’nın sorumluluğu yoktur.

 

5.10.Kullanıcının, internet sitesini kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.

 

5.11.ALPHA, internet sitesine üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda ALPHA, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. ALPHA tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve ALPHA servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.

 

5.12.ALPHA, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde ALPHA, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

 

5.13.ALPHA, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini süratle yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan ALPHA sorumlu olmayacaktır.

 

5.14.İşbu sözleşmenin (5.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından ALPHA ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan ALPHA sorumlu değildir.

 

5.15.ALPHA, internet sitesi üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan ALPHA mesul olmayacaktır. Ancak ALPHA yaptığı değişiklikleri www.alphalux.com.tr internet sitesinde bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

 

5.16.ALPHA, destek hizmetlerini yalnızca https://alphalux.com.tr/destek adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapılacak destek hizmetlerinde kullanıcılardan bitcoin göndermeleri için kullanıcılara bitcoin adresi bildirilmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek ALPHA’dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan ALPHA sorumlu değildir. ALPHA adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” internet siteleri ya da mobil uygulamalar nedeniyle internet sitesine üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden ALPHA sorumlu tutulamaz.

 

5.17.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan ALPHA’nın arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. İnternet sitesi kullanıcılarının iş emirlerinin, havale/eft taleplerinin (5.2.3) hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak her türlü zarardan ALPHA sorumlu tutulamaz.

 

5.18.ALPHA, benzer bitcoin alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı ALPHA’yı sorumlu tutamazlar.

 

5.19.Hiçbir şirketle ortak çalışmayan ALPHA, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

 

6.HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

 

6.1.Kullanıcı, bitcoin ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Hukuki değişiklikler nedeniyle ALPHA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

6.2.Kullanıcı tarafından internet sitesinin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta ALPHA’yı süresiz olarak gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALPHA tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle ALPHA, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına sahiptir.

 

6.3.Kullanıcı, internet sitesini Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde ALPHA, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve ALPHA’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 

6.4.İşbu sözleşmenin (5.2.3) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, ALPHA adı ve/veya logosunu kullanarak ALPHA adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile Facebook, Twitter, Instagram da dahil olmak üzere tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, ALPHA, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına sahiptir. Aynı şekilde ALPHA, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından süresiz olarak peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5.ALPHA, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. ALPHA tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, ALPHA’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

 

6.6.ALPHA, destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. ALPHA tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, ALPHA’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

 

7.ÜCRETLENDİRME

 

7.1.ALPHA, hizmetlerle ilgili ücretlerini internet sitesi’nin destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.alphalux.com.tr/destek adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 

7.2.ALPHA, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan ALPHA’nın belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan ALPHA’nın belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. ALPHA, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler internet sitesinin ilgili bağlantılarından (link) ilan edilecektir.

 

7.3.İnternet sitesi üzerinden yapılan bitcoin transferleri iade edilemez. Bitcoin transferleri iade edilemediğinden dolayı ALPHA tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı ALPHA’yı süresiz olarak gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.GİZLİLİK POLİTİKASI

 

8.1.İşbu sözleşmenin (5.2.9.). maddesinde de yer verildiği üzere ALPHA, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. ALPHA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymaktadır. ALPHA, Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

 

8.2.ALPHA, güvenlik amacıyla kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgileri de dahil olmak üzere benzeri bilgileri tespit etmek ve kayıt altına almak hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda ALPHA’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. ALPHA, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

 

8.3.ALPHA, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. ALPHA bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

 

8.4.ALPHA, internet sitesi içerisinde başkaca internet sitelerine bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu internet sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti internet sitelerinde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin ALPHA sorumlu değildir.

 

8.5.ALPHA, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan ALPHA sorumlu tutulamaz.

 

8.6.İnternet sitesi üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. ALPHA tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı ALPHA’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

9.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

9.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek internet sitesini kullanmaya başlayan kullanıcı ayrıca kişisel verilerin işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple ALPHA’yı süresiz olarak gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.3.İşbu sözleşmenin (8). maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kanun’un hükümleri esas alınır.

 

10.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

 

İşbu sözleşme kapsamında internet sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu internet sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Taraflar yetkiyi peşinen kabul eder.

 

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

ALPHA, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler internet sitesinde ilan edilecektir.(www.alphalux.com.tr) Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile ALPHA tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca kullanıcının yeni sözleşme hükümlerini kabul etmemesi halinde, kullanıcı sözleşmenin ilanını izleyen günden itibaren 7(yedi) gün içinde durumu ALPHA’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

12.YÜRÜRLÜLÜK

 

12.1.İşbu sözleşme ALPHA tarafından internet sitesinde ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

 

12.2.Kullanıcı, internet sitesine üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının internet sitesine üye olmaması ve internet sitesinin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

 

İşbu sözleşme, 8 sayfa, 12 maddeden oluşmaktadır. 

ÖDEME YÖNTEMLERİ

icon

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client